سادگی نهایت هوشمندی است

بازگشت

Scrum Master

تهران
اشتراک‌گذاری آگهی شغلی
تمام وقت
کارشناسی
کارشناسی ارشد
کارشناس ارشد

مسئولیت‌ها

 • توانایی آموزش فرآیند اسکرام و نظارت بر روند آن
 • توانایی ساماندهی و تسهیل جلسات اسکرام
 • توانایی نظارت بر کارایی تیم و ارائه گزارشات از روند کار و ارائه فیدبک به اعضا
 • بهبود مستمر در فرایند اسکرام از طریق شناسایی مشکلات و ارائه راهکار 
 • توانایی کمک به مدیر محصول در جهت ایجاد درست backlog ها و اولویت بندی مناسب آن‌ها
 • توانایی پیاده سازی و مدیریت ساختار دورکاری(خیلی مهم)
 • توانایی آموزش و هدایت تیم در راستای خودمدیریتی و cross functional شدن
 • توانایی تحلیل اسپرینت‌ها و روند کارها در جهت تخمین ظرفیت کاری تیم
 • نظارت بر ارتباطات درون و برون تیمی
 • بهبود فرهنگ کار تیمی
 • ریشه یابی مشکلات محصول و انتقال آن به اعضای تیم
 • توانایی حل مسئله و تصمیم‌گیری
 • تهیه و ارائه گزارش‌های عملکردی محصول

الزامات

 • داشتن روحیه تیمی
 •  وقت شناسی و نظم کاری
 •  انعطاف پذیری، روحیه پیگیری
 • داشتن حداقل ۳سال سابقه کار مرتبط الزامی است. 

مزایای شغلی

 • پرداخت حقوق بدون تاخیر
 • بیمه
 • انواع وام
 • پاداش‌های موردی بر اساس عملکرد شخصی
 • پاداش بهره‌وری براساس عملکرد تیمی
 • پاداش معرفی همکار
 • بازی و برنامه‌های تفریحی
 • هدایای مناسبتی
 • قرعه‌کشی ماهانه
 • خرید و فروش رمزارز بدون کارمزد
 • سفر تفریحی
 • برگزاری نشست‌های انگیزشی
 • ارائه خدمات سلامت